11.10.2017

Skanstes bürookompleks sai Lätis esimesena positiivse keskkonnamõju hinnangu

Läti Riiklik Keskkonnabüroo koostas Skanstes bürookompleksile positiivse keskkonnamõju hindamise aruande. See on büroohoonete ehituses oluline samm, sest sellega kehtestati kõrged kvaliteedistandardid. Skanstes bürookompleks ehitatakse BREEAM-i ehitusstandarditele vastava suure energiatõhususega ja kompleksist saab jätkusuutliku ehituse eeskuju.

„Jätkusuutlik ehitus on arukas valik ohutu ja parema homse nimel,” ütleb valdkonnaekspert Valdis Felsbergs, keskkonnateaduse magister. „See annab meile kvaliteetse keskkonna ja tervisesõbraliku elukeskkonna. Soodustatakse ökoloogilist, majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust – hästi tasakaalustatud arendus, mis hoolitseb järgmiste põlvkondade elukvaliteedi eest, kuid samas ei loobu modernse elu harilikest mugavustest. Skanstes bürookompleks on täielikus kooskõlas Riia omavalitsuse plaanitud Skanstes piirkonna kasutusega ja selle keskkonnamõju hindamine on ennenägematu juhtum, mis ei olnud kohustuslik, kuid seda kaheldavat nõuet kuulekalt järgivad ettevõtjad tõestasid taas seda, mis oli selge a priori. Jätkusuutliku ehituse valinud ettevõtted seavad ehitussektoris kõrgeimad standardid, mis on kahtlemata kiiduväärne,” ütleb Valdis Felsbergs.

Jätkusuutlikkus on tervet ühiskonda, mitte üksnes ehitussektorit tagant tõukav jõud. Selle tõttu on oluline, et ühiskond mõistaks arendaja tegevust – mida plaanitakse, kuidas see mõjutab elanikke ja milliseks kujuneb tulevik, sest ümbritsev keskkond kuulub tervele ühiskonnale. Jätkusuutlik arenduslahendus linnas on kasulik nii keskkonnale kui ka majandusele. Kuid kõik see on võimalik vaid siis, kui täiustuvad kõik valdkonnad – majanduslik olukord, elukvaliteet – ja säilitatakse puhast keskkonda.

„Oleme kohusetundlikud ja sotsiaalselt vastutustundlikud kinnisvaraarendajad, kes vaatavad iga projekti tulevikuperspektiivist, pöörates erilist tähelepanu keskkonnakvaliteedile ja seda mitte üksnes ehituse käigus või pärast hoone kasutusse võtmist, vaid mitme aastakümne vältel. Seega on väga oluline plaanida selliseid asju nagu tulevane liiklusvool, sidevõrkude koormus, õhukvaliteedi muutused, mõju ümbritseva maastiku mitmekesisusele ja mitmed muud keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikud aspektid. Skanstes bürookompleksist ei tule tavaline büroohoone, vaid linnaarenduse objekt, mis saab Skanstes piirkonnas juba ellu viidud projektide ja tulevase projekti „New Hanza City” osaks ning loob nii ühtse terviku,” rõhutas ELL Būve ja Skanstes Biznesa Centrs’i juhatuse liige Andris Stankevičs.

Riikliku Keskkonnabüroo juhataja Arnolds Lukašēvics räägib: „Kooskõlas regulatsioonides ette nähtud korraga on Riiklik Keskkonnabüroo hinnanud võimalikke alternatiivseid lahendusi ehitusprotsessi ja võimalike tulevikuprotsesside potentsiaalsete negatiivsete mõjude vähendamiseks ja leidnud, et ei ole põhjust mitte lubada ärikeskuse kavandi väljatöötamist, ehitustöid ega territooriumi arendust.” Ka Riia linnavolikogu on nõustunud Riikliku Keskkonnabüroo arvamusega ärikeskuse projekti väljatöötamise kohta.

Janis Ābeltiņš ettevõttest Geo Consultants, kes kirjeldas täpsemalt keskkonnamõju hindamise aruannet projekti töövõtjatele Skanstes Biznesa Centrs ja ELL Būve, rõhutab keskkonnamõju hindamise aruande olulisust: „Keskkonnamõju hindamine on riikliku keskkonnakaitse üks olulisemaid vahendeid, mis annab võimaluse hinnata plaanitud tegevuse mõju keskkonnale enne projekti käivitamist ja teha ettepanekuid negatiivsete mõjude ennetamiseks või vähendamiseks nii plaanitud projekti ehitusprotsessis kui ka hoone hilisemal kasutusel. Keskkonnamõju hindamine on tunnustus ettevõtlikust mõtteviisist ja jätkusuutlikust lähenemisest mitte ainult ehitusprotsessis, vaid ka ühiskonna kui terviku arendamises tulevikus. Kuigi esineb positiivseid suundumusi, on meil hea meel, et Skanstes bürookompleks on keskkonnamõju hindamise aruande väljatöötamise üks teerajajaid, rõhutades seeläbi ökoloogilise jalajälje õigel ajal mõõtmise olulisust ja vajaduse korral projektis vastavate muudatuste tegemist.”

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on Ühendkuningriigis välja töötatud hoonete hindamise ja sertifitseerimise süsteem ehk jätkusuutlike hoonete standard. BREEAM-i sertifikaat antakse hoonetele, mis avaldavad keskkonnale kõige vähem negatiivset mõju. Hinnatakse kõiki ehitus-arendusprotsessi etappe – projekti väljatöötamine, kogu ehitusprotsess ja hoone kasutusse võtmine. BREEAM-i standardite kasutamine kinnisvaraarenduses on tänapäevase ja vastutustundliku ehituse nurgakivi.