11.10.2017

Skanstes bürookompleksi keskkonnamõju hindamise aruanne sai positiivse hinnangu

Skanstes bürookompleksi keskkonnamõju hindamise aruanne sai Läti Riiklikult Keskkonnabüroolt positiivse hinnangu, samuti kiitis kohalik omavalitsus heaks plaanitud tegevuse – Skanstes bürookompleksi ehitamine aadressil Skanstes tn 25 ja 27. Skanstes bürookompleks ehitatakse BREEAM-i ehitusstandarditele vastava suure energiatõhususega ja kompleksist saab jätkusuutliku ehituse eeskuju.

„Oleme kohusetundlik ja sotsiaalselt vastutustundlik kinnisvaraarendaja, kes vaatab iga projekti tulevikuperspektiivist, pöörates erilist tähelepanu keskkonnakvaliteedile ja seda mitte üksnes ehituse käigus või pärast hoone kasutusse võtmist, vaid mitme aastakümne perspektiivis. Seega on juba praegu väga oluline plaanida selliseid asju nagu tulevane liiklusvool, sidevõrkude koormus, õhukvaliteedi muutused, mõju ümbritseva maastiku mitmekesisusele ja mitmed muud keskkonna- ja sotsiaal-majanduslikud aspektid. Skanstes bürookompleksist ei tule tavaline büroohoone, vaid linnaarenduse objekt, mis integreerib ja loob ühtse terviku Skanstes piirkonnas juba ellu viidud projektidega ja plaanitava projektiga „New Hanza City”,” rõhutas ELL Būve ja Skanstes Biznesa Centrs’i juhatuse liige Andris Stankevičs.

Riikliku Keskkonnabüroo juhataja Arnolds Lukašēvics räägib: „Kooskõlas regulatsioonides ette nähtud korraga on Riiklik Keskkonnabüroo hinnanud võimalikke alternatiivseid lahendusi ehitusprotsessi ja võimalike tulevikuprotsesside potentsiaalsete negatiivsete mõjude vähendamiseks ja leidnud, et ei ole põhjust takistada ärikeskuse kavandi väljatöötamist, ehitust ega territooriumi arendustöid.” Ka Riia linnavolikogu on nõustunud Riikliku Keskkonnabüroo arvamusega ärikeskuse projekti väljatöötamise kohta.

Janis Ābeltiņš ettevõttest Geo Consultants, kes kirjeldas täpsemalt keskkonnamõju hindamise aruannet projekti töövõtjatele Skanstes Biznesa Centrs ja ELL Būve, rõhutab keskkonnamõju hindamise aruande olulisust: „Keskkonnamõju hindamine on riikliku keskkonnakaitse üks olulisemaid vahendeid, mis annab võimaluse hinnata plaanitud tegevuse mõju keskkonnale enne projekti käivitamist ja teha ettepanekuid negatiivsete mõjude ennetamiseks või vähendamiseks nii plaanitud projekti ehitusprotsessis kui ka hoone hilisemal kasutusel. Keskkonnamõju hindamine on tunnustus ettevõtlikust mõtteviisist ja jätkusuutlikust lähenemisest mitte ainult ehitusprotsessis, vaid ka ühiskonna kui terviku arendamises tulevikus. Kuigi esineb positiivseid suundumusi, on meil hea meel, et Skanstes bürookompleks on keskkonnamõju hindamise aruande väljatöötamise üks teerajajaid, rõhutades seeläbi ökoloogilise jalajälje õigel ajal mõõtmise ja vajaduse korral projektis vastavate muudatuste tegemise olulisust.”

„Jätkusuutlik ehitus on arukas valik ohutu ja parema homse nimel,” ütleb valdkonnaekspert Valdis Felsbergs, keskkonnateaduse magister. „Tänu sellele on meil kvaliteetne keskkond ja tervisesõbralik elukeskkond. Edendatakse ökoloogilist, majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust – tasakaalustatud arendus, mis hoolitseb järgmiste põlvkondade elukvaliteedi eest, kuid samas ei loobu modernse elu harilikest mugavustest. Skanstes bürookompleks on täielikus kooskõlas Skanstes piirkonna plaanitud kasutusega ja selle keskkonnamõju hindamise aruanne on ennenägematu juhtum, mis ei pidanud olema, kuid ettevõtjad, järgides kuulekalt seda kaheldavat avaldust, tõestasid taas, et tegelikult oli see selge a priori. Jätkusuutliku ehituse valinud ettevõtted seavad ehitussektoris kõrgeimad standardid, mis on kahtlemata kiiduväärne,” ütleb Valdis Felsbergs.

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on Ühendkuningriigis välja töötatud hoonete hindamise ja sertifitseerimise süsteem ehk jätkusuutlike hoonete standard. BREEAM-i sertifikaat antakse hoonetele, mis avaldavad keskkonnale kõige vähem negatiivset mõju. Hinnatakse kõiki ehitus-arendusprotsessi etappe – projekti väljatöötamine, kogu ehitusprotsess ja hoone kasutusse võtmine. BREEAM-i standardite kasutamine kinnisvaraarenduses on tänapäevase ja vastutustundliku ehituse nurgakivi.